Multimodális Költségkalkulátor

„Welcome on board!”

A Multimodális Költségkalkulátor egy minden lényeges összetevőt figyelembe vevő költségkalkulációs modell segítségével strukturáltan kezeli az egyes fuvarozási módok költségszerkezetét. Így tejes körűen képes a tisztán közúti fuvarozás és a különböző módozatok költségeinek és eljutási idejének számítására, továbbá a közúti és a kombinált fuvarozási láncok dinamikus összehasonlítására.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt azonosító sz.: KÖZOP-4.7.0-15-2015-0015

„A kikötői forgalom generálását és a folyami fuvarozást támogató informatikai rendszer kifejlesztése az MLSZKSZ – Logisztikai Kft.-nél”

Kedvezményezett:

MLSZKSZ – Logisztikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
E-mail: mlszksz@mlszksz.hu

Kivitelezés kezdete: 2015.09.16.

Kivitelezés befejezése: 2015.10.28.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

www.szechenyi2020.hu

Általános információk

A kalkulátor célja, hogy szállítmányozó cégeknek, szakértőknek napi feladataik megoldásához, illetve stratégiai döntésekhez legyen módjuk a fuvarozási módok előzetes ár/költség valamint eljutási idő alapján történő összevetésére, további elemzésekre.

A kalkulációs szoftver a Duna-Majna-Rajna vonala mentén, a következő országok területén elhelyezkedő kiinduló és végpontok közötti folyami, vasúti, közúti viszonylatokra biztosítja összehasonlító költségkalkulációk készítését:

Ausztria, Be-Ne-Lux államok, Bulgária, Franciaország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia

A közúti fuvarozás esetében teljes körű összköltség alapú kalkuláció készül.

A vasúti kombinált fuvarozási relációkat a kalkulátor a Duna vonalától jobbra és balra 100 km-en belül eső kombinált fuvarozásra alkalmas terminálok között értelmezi. A vasúti kalkuláció által figyelembe vett értékek vasúti díjak, ezen belül a fenti relációkon menetrend szerint közlekedő irányvonatok díjai. Az irányvonati kínálatot az üzemeltető igyekszik naprakészen tartani, de az nem feltétlenül teljes körű.

A vízi kalkuláció a vízi útvonalon kijelölt jelentősebb kikötők közötti szakaszokra számított költség alapú kalkuláció. A hajózási díjszámítást általánosságban igen nagyszámú, jelentős részben előre nem tervezhető (természeti) körülmény is befolyásolja.

A kalkulátorban rögzített költség/díj adatok nem tartalmaznak semmilyen mennyiségi, üzletpolitikai, egyéb kedvezményt.

Konkrét megbízások előtt javasoljuk az egyes szolgáltatások üzemeltetőivel történő közvetlen kapcsolatfelvételt és tájékozódást.

Kellemes és hasznos kalkulációt kíván a Multimodális Költségkalkulátor fejlesztő és üzemeltető csapata!